Pages

Monday, March 23, 2009

Dialog Ali Ibni Abi Thalib Dengan Golongan Khawarij

Sepuluh orang (10) alim dari golongan Khawarij bersoal jawab dengan Ali Ibni Abi Thalib K.W. seperti berikut:-

1. Soalan : Manakah yang lebih utama, ilmukah atau harta?
Jawaban ALI : Harta itu pusaka Qarun, Syaddad dan Fir'aun.

2. Soalan : Manakah lebih utama, ilmukah atau harta?
Jawaban ALI : Ilmu, kerana ilmu itu memelihara engkau sedangkan harta sebaliknya, engkaulah yang harus memeliharanya.

3. Soalan : Manakah lebih utama, ilmukah atau harta?
Jawaban ALI : Ilmu, kerana harta itu menyebabkan banyak musuh, sedangkan ilmu itu menyebabkan banyak kawan.

4. Soalan : Manakah lebih utama, ilmukah atau harta?
Jawaban ALI : Ilmu, kerana harta makin dikeluarkan makin kurang, sedangkan ilmu makin dikeluarkan makin bertambah.

5. Soalan : Manakah lebih utama, ilmukah atau harta?
Jawaban ALI : Ilmu, sebab orang punya harta kadang-kadang dapat dipanggil dengan nama kikir dan khizit. Sedangkan orang yang berilmu itu selalu dipanggil dengan nama yang megah dan mulia.

6. Soalan : Manakah lebih utama, ilmukah atau harta?
Jawaban ALI : Ilmu, kerana orang yang berharta itu akan dihisab pada hari kiamat, sedangkan orang yang berilmu itu justeru diberi syafa'at pada hari kiamat.

7. Soalan : Manakah lebih utama, ilmukah atau harta?
Jawaban ALI : Ilmu, sebab harta itu banyak pencurinya, sebaliknya ilmu itu tidak ada pencurinya.

8. Soalan : Manakah lebih utama, ilmukah atau harta?
Jawaban ALI : Ilmu, sebab harta bisa habis kerana lama masanya, sedangkan ilmu tidak bisa habis meskipun tiada bertambah.

9. Soalan : Manakah lebih utama, ilmukah atau harta?
Jawaban ALI : Ilmu lebih utama daripada harta kerana ilmu itu pusaka Nabi-Nabi, kerana ilmu membuat hati yang empunya itu terang benderang, sedangkan harta itu membuat kasar hati yang empunya.

10. Soalan : Manakah lebih utama, ilmukah atau harta?
Jawaban ALI : Ilmu, sebab orang yang mempunyai ilmu itu termasuk ubudiyah, yang diberi pahala oleh TUHAN, sedangkan orang yang mempunyai harta itu termasuk rubudiyah.

No comments:

Post a Comment

My Blog List

Followers

Follow Us on Facebook

From Where?

widgeo

Star


c

Visitors Map

Visitors Map