Pages

Wednesday, January 02, 2013

Contoh Surat Wasiat & Pesanan terakhir seorang Muslim

Persetujuan waris cara terbaik mengangkat, memuliakan wasiat

Contoh Surat Wasiat AmanahRaya.
Kefahaman wasiat dan pusaka bantu perancangan pelan kewangan serta pewarisan lebih sempurna

Rukun dan syarat wasiat

# Pewasiat (Al-Musi)
Pemilik sah harta yang sempurna pada masa kematian, siuman, berakal, berwasiat secara sukarela dan merdeka.

# Penerima wasiat (Al-Musho Lahu)
Penerima wasiat adalah umum; individu, badan kebajikan. Penerima hendaklah diketahui dengan jelas kecuali untuk perkara kebajikan, berkeahlian dan boleh menerima harta, bukan ahli waris menurut pendapat jumhur fuqaha’.

# Harta yang diwasiatkan (Al-Musho Bihi)
Harta terdiri daripada harta alih dan harta tidak alih, halal dimanfaatkan, boleh dipindah milik, boleh dimiliki dan milik pewasiat, harta bernilai menurut hukum syarak, harta itu tidak dihabiskan oleh hutang dan kadar harta tidak melebihi harta pewasiat.

# Lafaz wasiat (Sighah)
Berlaku proses transaksi lafaz wasiat, ijab dan kabul, niat oleh pewasiat dan diterima oleh penerima wasiat. Persetujuan ini hendaklah diambil kira selepas kematian pewasiat tanpa mengira sama ada penerima wasiat sudah bersetuju atau menolak wasiat ini sebelum kematian pewasiat.

# Ijab
Boleh dibuat melalui perkataan, tulisan atau isyarat membawa maksud wasiat dan hendaklah berterusan sehingga pewasiat meninggal dunia.

# Qabul
Boleh dibuat selepas kematian sama ada secara jelas; percakapan atau dilalah melalui perbuatan atau diam. Penolakan wasiat juga hendaklah dibuat selepas kematian pewasiat. Qabul dan penolakan wasiat tidak disyaratkan segera. Hak qabul dan menolak wasiat berpindah kepada ahli waris jika penerima wasiat mati sebelum berbuat demikian.

www.bharian.com.my

Diperturunkan contoh wasiat untuk kegunaan kalian semua.

Pesanan dari ku :

1.
2.
3. [ isikan dengan pesanan pewasiat]
4.
5.

*Nota : Wasiat hanya sah setakat 1/3 nilai keseluruhan harta simati. Penerima wasiat bukanlah seorang yang berhak kepada harta simati melalui faraid. Sebutkan nama pelaksana wasiat dengan khusus. Segala hutang simati mestilah dibayar sebelum 1/3 nilai keseluruhan harta diperolehi.

superstage.blogspot.comsalam,

pendapat saya, wasiat dan faraid adalah berbeza....

Sebagai contoh, sekiranya Si A ni mempunyai aset berjumlah RM1 juta. Si A yg
masih hidup telah mewasiatkan dimana RM 600k akan diserahkan kepada
isterinya dan RM 50k kepada anak lelakinya dan RM 100k kepada nak
perempuannya setelah kematian si A.
ini bermakna wasiat adalah pembahagian harta yg ditentukan si A semasa dia
masih lagi hidup.

Faraid pula bererti harta yg ditinggalkan si A setelah kematiannya tanpa
diwasiatkan kepada sesiapa.
Sebagi contoh: Baki aset Si A selepas diwasiatkan adalah RM 250k.
maka baki aset nilah yg perlu dibahagikan mengikut faraid.
Isteri : 1/8 dari RM250k = RM 31,250.00

baki : RM 250k - RM 31,250.00 = RM 218,750.00

Anak lelaki : 2/3 dari RM 218,750.00 = RM 145,833.00
Anak perempuan : 1/3 dari RM 218,750.00 = RM 72,916.00

harap dapat membantu.
www.mail-archive.comApa Guna Menulis Wasiat Kalau Waris Menentangnya?

Bagi menguatkan wasiat supaya ia dipatuhi oleh pewaris, maka pewasiat hendaklah menulis wasiat dengan sebaik mungkin. Bagi orang Islam, penulisan wasiat hendaklah diselitkan dengan unsur-unsur keislaman dan keimanan. Contohnya adalah seperti berikut:

>> Masukkan "Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani" pada mukadimah wasiat,

>>Sebagai orang Islam, kita hendaklah percaya kepada kehidupan selepas mati, dan insaflah kita sebagai mahluk Allah,

>>Harta dunia adalah pinjaman sahaja, harta dunia adalah hak Allah; jadi janganlah kita tamak dan sombong...

>>Hanya amalan dan ilmu semasa hidup di dunia, sedekah, doa anak yang soleh yang membantu kita selepas mati, bukannya harta berkoyan-koyan...

>> Patuhilah kepada ajaran Islam dan berpeganglah kita kepada al-Quran dan hadis...

>>Mohon waris-waris menghormati wasiat ini, janganlah berbalah-balah dan berebut-rebut harta semasa di dunia ini, akhirnya harta ditinggalkan juga....

>>Mohon waris-waris melepaskan hak-hak mereka dan mematuhi wasiat ini....

>>Semoga hidup kita diberkati Allah kerana tiada permusuhan di kalangan waris, semoga kita mendapat kesejahteraan di dunia dan akhirat....

>>Berilah kami kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, dan jauhlah daripada seksaan api neraka...

Kita percaya dengan memasukkan kesedaran mengenai Islam dan keamanan, InsyaAllah pewaris akan mematuhi wasiat.
www.as-salihin.bizNo comments:

Post a Comment

My Blog List

Followers

Follow Us on Facebook

From Where?

widgeo

Star


c

Visitors Map

Visitors Map