Pages

Friday, December 17, 2010

SELANGOR, ENAKMEN No. 4 tahun 1984

Petikan dari SELANGOR, ENAKMEN No. 4 tahun 1984

MAKA INILAH DIPERBUAT UNDANG-UNDANG oleh Badan Perundangan Negeri Selangor seperti berikut:

BAHAGIAN I
PERMULAAN

1. Enakmen ini bolehlah dinamakan Enakmen Tajuk Undang-undang Keluarga Islam 1984 dan hendaklah mula berkuatkuasa pada tarikh yang ditetapkan oleh berkuat- Duli Yang Maha Mulia Sultan melalui pemberitahuan kuasa dalam Warta


Tafsiran.

"Hukum Syara' " ertinya hukum yang diterima oleh mazhab Syafle, Hanafi, Maliki, Hambali dan Syiah (Zaidiyyah dan Jaafariyyah);


Rujukan: UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM SELANGOR


No comments:

Post a Comment

My Blog List

Followers

Follow Us on Facebook

From Where?

widgeo

Star


c

Visitors Map

Visitors Map